<div align="center"> <h1>Affelt's Old Cycles</h1> <h3>Strona poświęcona zabytkowym motocyklą, renowacji, restaurowaniu, remontowaniu,</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.a-o-c.webpark.pl" rel="nofollow">http://www.a-o-c.webpark.pl</a></p> </div>